Biuro Wycen Majątkowych Chmielnik
Rzeczoznawca Majątkowy
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY. Analizowany rynek nieruchomości inwestycyjnych w mieście Chmielnik jest wystarczająco rozwinięty na terenie miasta Chmielnik aby na podstawie zgromadzonych danych określić wartość rynkową gruntu.
Zadzwoń lub napisz

Poglądowe dane statystyczne Chmielnik ul. Mała

Ceny mieszkań, działek, domów Chmielnik ul. Mała

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
c) ścieżki rowerowe i spacerowe, urządzenia zabaw dla dzieci i obiekty małej architektury. Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni.
Domy jedno i wielorodzinne
Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym. Wycena nieruchomości Chmielnik .
Nieruchomości komercyjne
W protokole rozprawy i oględzin wskazano okres (czas) budowy ogrodzenia na rok 2003. Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym.
Obiekty przemysłowe
W przypadku niezgodności zapisów pomiędzy danymi z księgi wieczystej a danymi z ewidencji gruntów rzeczoznawca majątkowy przyjmuje jako podstawę wyceny:. dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,.
Nieruchomości rolne i leśne
Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń. Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony. Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie. Wartość godziwą może odzwierciedlać cena sprzedaży pochodząca z rynku.
Maszyny i urządzenia
Przedmiotem operatu szacunkowego było określenie wartości nieruchomości dla potrzeb pozyskania dofinansowania. Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zadzwoń