Biuro Wycen Majątkowych
Rzeczoznawca Majątkowy
Zadzwoń lub napisz

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Domy jedno i wielorodzinne
Nieruchomości komercyjne
Obiekty przemysłowe
Nieruchomości rolne i leśne
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Maszyny i urządzenia

Zadzwoń po szczegóły

O firmie

Poznaj naszą firmę

 • Oferujemy

  Firma oferuje profesjonalną wycenę nieruchomości na terenie miasta Kielce, województwa świętokrzyskiego i innych lokalizacjach. Dokonujemy wycen różnego rodzaju nieruchomości. Obsługujemy w zakresie wyceny, sporządzania opinii, ekspertyz lub doradztwa osoby fizyczne, prawne i firmy. Wykonujemy również nietypowe wyceny stosownie do potrzeb klientów.

 • Doradzamy

  Oferujemy doradztwo konieczne w fazie podejmowania decyzji dotyczącej: zakupu, sprzedaży, dzierżawy, wynajmu nieruchomości.

 • Realizujemy

  Rozumiemy potrzeby naszych klientów. Proponujemy elastyczne terminy wykonania usług oraz właściwą cenę za wykonaną pracę
  i poniesione koszty.

 • Gwarantujemy

  Gwarantujemy wysoki standard usług oraz wysoki poziom merytoryczny sporządzanych operatów szacunkowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dysponujemy odnawialnym ubezpieczeniem OC w związku
  z wykonywanymi czynnościami w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

 • Zapraszamy
  do
  kontaktu!

Zadzwoń po szczegóły

Kursy i szkolenia

Prezentujemy listę odbytych kursów i szkoleń

Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego
Szacowanie nieruchomości
Sporządzanie świadectw energetycznych budynków i lokali
Wycena ograniczonych praw rzeczowych
Wycena dla potrzeb skarbowo-podatkowych
Opłaty adiacenckie
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności
Metodyka wyliczania wynagrodzeń
i odszkodowań przy ustalaniu służebności przesyłu.
Wycena wynagrodzeń za ustanawianie służebności przesyłu oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Wycena wartości lasu, drzew
i drzewostanów.
Wycena nieruchomości dla różnych celów.
Problemy wyceny nieruchomości
w podejściu porównawczym
i dochodowym.
Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
z nieruchomości.
Wycena szkód związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach rolnych, leśnych, ze złożami kopalin.
Metoda inwestycyjna.
Stopy zwrotu, problemy podejścia dochodowego.
Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości.
Opracowania planistyczne, prognoza skutków finansowych uchwalania MPZP.
Wycena nakładów
Przestrzeń rolna, określanie wartości nieruchomości rolnych.
Inwestycje liniowe
Procedury szacowania nieruchomości leśnych
i zadrzewionych
Wycena nieruchomości biurowych
i magazynowych.
Wycena nieruchomości dla potrzeb ewidencji księgowej.
Służebność przesyłu. Nieruchomości drogowe.

Skontaktuj się z nami i dołącz do zadowolonych klientów

Zadzwoń po szczegóły

Cennik

Koszt sporządzenia wyceny nieruchomości nie jest zależny od wartości nieruchomości a od następujących czynników:

Charakteru, wielkości i rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny
Celu wyceny
Nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności koniecznych dla rzetelnego przeprowadzenia procesu szacowania nieruchomości
Terminu i warunków wykonania opracowania
Kosztów ponoszonych w związku z wykonanymi pracami (dojazd, badanie dokumentów źródłowych, ponoszone opłaty zakupu dokumentów)
Stopnia rozpoznania rynku lokalnego dla danej wyceny w momencie jej rozpoczynania.

Koszt usługi jest negocjowany indywidualnie. Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług i skontaktowania się z nami.

Zadzwoń po szczegóły

Praca i praktyki

Firma organizuje praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.
W sprawie pracy, staży i praktyk zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem lub .

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wycena nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy świętokrzyskie

Zadzwoń